Impresum

MHS Medical Home Service d.o.o.
Mala Bukovica 32
6250 Ilirska Bistrica
Telefon: +386 70 753 388
E-mail: matej.celin@medicalhomeservice.si

Direktor s pravico do zastopanja:
Sandra/Boris Delgado Sanchez

Družba je vpisana v poslovnem registru
matična številka 7049374
SRG 2017/904

Odgovoren za vsebino:

MHS Medical Home Service d.o.o.
Mala Bukovica 32
6250 Ilirska Bistrica

Fotografije: Milton Arias, Germany