»For us, the focus of home therapy is on the human. By working closely with people, the doctors, the centres and the pharmacy, we ensure that every patient is cared for in the best way possible.«

Boris Delgado Sanchez, Managing Director MHS Medical Home Service

Naša ekipa

MHS Medical Home Service GmbH je družinsko vodeno podjetje, ki je od leta 2009 (v Nemčiji), 2016 (v Sloveniji) specializirano za infuzijsko zdravljenje redkih lizosomskih bolezni kopičenja na domu. Boris Delgado Sanchez kot direktor in Sandra Delgado Sanchez kot vodja negovalne službe skupaj s svojo ekipo diplomiranega zdravstvenega in negovalnega osebja zagotavljajo profesionalno zdravstveno oskrbo bolnikov, ne da bi pri tem zanemarili človeško plat.

Naša dejavnost in strokovno znanje sta namenjena predvsem boleznim kopičenja kot so fabryjeva, pompejeva in gaucherjeva bolezen ter mukopolisaharidoze tipa MPS I, MPS II, MPS IVa in MPS VI.

Stremimo k temu, da smo z vidika medicine vedno na tekočem in tako zagotavljamo  optimalno oskrbo. Strokovna usposobljenost je pri MHS in njegovih zaposlenih del korporativne kulture kot tudi individualna in poudarjena skrb za bolnike ter pomoč njihovim svojcem.

Dejavnost MHS pri zdravljenju na domu pomeni

 • diplomirano zdravstveno in negovalno osebje z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami
 • uvajanje, spoštovanje in revidiranje standardnih delovnih navodil (SOP standardi) z namenom zagotavljanja kvalitete
 • sodelavce, ki jih zanima področje medicine in ki imajo veliko specialističnega znanja
 • bolnike, za katere individualno skrbi domače osebje (glede na bolezen)
 • sodelovanje pri razvoju inovativnih terapij s prevzemom raziskovalnih nalog


Naši sodelavci

 • se vsako leto usposabljajo o reakcijah na infuzijo
 • se redno specialistično usposabljajo
 • so teoretično in praktično usposobljeni za ukrepe prve pomoči (BLS)
 • podpirajo farmakovigilanco
 • upoštevajo varstvo podatkov
 • delajo v skladu s standardi
 • so večinoma usposobljeni za asistente pri kliničnih raziskavah (study nurse)


Naše vodilo

 • Naše delo nam je v zadovoljstvo.
 • Menimo, da sodelovanje pacientov, negovalnega osebja in zdravnikov predstavlja obogatitev za vse in temelji na medsebojnem zaupanju.
 • Prinašamo pozitivno energijo v običajno domače okolje pacientov in njihovih družin.
 • Z našim delom prispevamo k temu, da se ohrani in izboljša kvaliteta življenja pacientov ter njihovih družinskih članov in prijateljev.
 • Iz vsakega dneva naredimo najboljše.

Naša vodstvena ekipa

Naša skrbniška ekipa

Administrativna podpora

Katarina Simčič

Administrativna sodelavka

Naše vodilo

 • poštujemo naše soljudi.
 • Naše delo nam je v zadovoljstvo.
 • Strokovnost in kakovost
 • Menimo, da sodelovanje pacientov, negovalnega osebja in zdravnikov predstavlja obogatitev za vse in temelji na medsebojnem zaupanju.
 • Prinašamo pozitivno energijo v običajno domače okolje pacientov in njihovih družin.
 • Z našim delom prispevamo k temu, da se ohrani in izboljša kvaliteta življenja pacientov ter njihovih družinskih članov in prijateljev.
 • Iz vsakega dneva naredimo najboljše.