Prednost za zdravnika

  • Razbremenitev pri običajnem delu v kliniki ali ordinaciji
  • Zagotavljanje profesionalne strokovne oskrbe bolnika
  • Strogo upoštevanje zdravniških navodil
  • Obsežno dokumentiranje infuzij in nadaljnjega poteka bolezni
  • Večja pripravljenost bolnikov do sodelovanja pri terapijah
  • Možnost rednih pogovorov o posameznih primerih
  • Zgodnje odkrivanje novih simptomov in s tem zgodnja diagnoza in uvajanje nove terapije s strani zdravnika ter nadzor nad novimi navodili
  • Preverjanje naše usposobljenosti kadarkoli v zdravniški ordinaciji ali na kliniki