STORITVE Prednosti za bolnike

 • Datumi terapij se lažje vključijo v vsakodnevno življenje
 • Ni več voženj do kraja infuzije in nazaj
 • Ni več čakanja
 • Fleksibilni časi terapije
 • Storitev je za bolnike brezplačna
 • Zdravljenje v želenem okolju (doma, na delovnem mestu, v šoli, pri sorodnikih, za čas dopusta znotraj Slovenije) po dogovoru s pristojnim zdravnikom
 • Intenzivna oskrba, ki jo po možnosti izvajajo ene in iste osebe
 • Ni dodatne izpostavljenosti boleznim kot je to v bolnici ali v ambulanti
 • Možno je uporabljati certificirane infuzijske vrečke, ki so izdelane v sterilnem laboratoriju
 • Pravočasno naročanje in dobava zdravil ter zdravniških pripomočkov
 • V primeru odpovedi termina nudimo pravočasne nadomestne termine
 • Bolj individualna poraba časa med infuzijo
 • Za vas in vašo družino je na voljo specializirano negovalno osebje
 • Optimizacija izmenjave podatkov med zdravnikom, pacientom in negovalnim osebjem
 • Pomoč pri medicinsko organizacijskih nalogah (npr. prošnja za infuzijske črpalke pri zdravstveni zavarovalnici, pomoč pri priporočeni terapiji in zdravniških navodilih itd.)