Prednost za raziskovanje

Klinične raziskave

MHS že vrsto let sodeluje s pogodbenimi raziskovalnimi organizacijami, tako imenovanimi CRO, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami zdravil. Imamo izkušnje na različnih specialističnih področjih (npr. redke bolezni, dermatologija, nevrologija, pnevmologija itd.).

Naloge, ki so za diplomirano medicinsko sestro na domu opredeljene v protokolu raziskave, vključujejo na primer odvzem krvi, obdelavo vzorca, test pljučne funkcije, anamnezo, nadzor vitalnih znakov, podkožne injekcije, intravenske terapije ter njihovo izčrpno dokumentiranje.

Izkušnje so pokazale, da obiski na domu povečajo pripravljenost bolnikov in drugih oseb do sodelovanja v raziskavah. Pacientu se ni potrebno voziti do bolnišnice in nazaj domov, ni mu treba čakati in ni izpostavljen morebitnim bolniškim infekcijam.

Patient Support Programm

S »Patient Support Programm« (PSP), slovensko »program za pomoč bolnikom«, se pomaga bolnikom tako, da se znanstveno raziskujejo njihove potrebe v zvezi s terapijo in s pridobljenimi spoznanji podpre njihova dolgoročna terapija. Znanje, pridobljeno s PSP, praviloma poveča pripravljenost spoštovati terapijo, to je pripravljenost pacienta, da redno in pravilno jemlje svoja zdravila. PSP se izvaja v tesnem sodelovanju med MHS in osebnimi zdravniki.

Farmakovigilanca

Da bi povečal varnost pacienta, MHS sistematično zbira podatke o že odobrenih zdravilih zaradi izboljšanje odkrivanja možnih neželenih stranskih učinkov in medsebojnih vplivov.

Ugotovitve farmakovigilance se odražajo tudi v navodilih, ki so priložena zdravilom. Zato je toliko bolj pomembno, da se čim več pacientov strinja s sodelovanjem pri psevdonimiziranem zbiranju zdravstvenih podatkov.

Medicinska sestra na domu ima čas, da se med bivanjem pri bolniku lahko osredotoči na nalogo, ki ji je bila dodeljena. V vsakdanji klinični praksi to pogosto ni možno, ker ima osebje, ki sodeluje v raziskavi, lahko še druge delovne naloge.